Όροι και προϋποθέσεις

 • ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ
  Το footsteps.gr είναι ο «Δικτυακός τόπος» και το «Ηλεκτρονικό Κατάστημα» (e-shop) έκθεσης και διάθεσης γυναικείων και ανδρικών υποδημάτων μέσω Διαδικτύου, ιδιοκτησίας Μαρίας Ζαρμπαφή του Παναγιώτη, με έδρα στο δήμο Γλυφάδας Αττικής και επί της οδού Γεννηματά 88, με ΑΦΜ: 148152939 της Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας

  Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας ως εξής:
  Ταχυδρομική Διεύθυνση: Γεννηματά 88, Γλυφάδα Αττικής, ΤΚ 16561
  Τηλέφωνο: 210 9629076 και
  Ε-mail: info@footsteps.gr

  Παρακάτω παρατίθενται αναλυτικά οι γενικοί και ειδικοί όροι χρήσης και συναλλαγών με το ηλεκτρονικό μας κατάστημα και σας παρακαλούμε πριν την οποιαδήποτε ενέργειά σας εντός του διαδικτυακού μας χώρου, να τους διαβάσετε προσεκτικά και να βεβαιωθείτε ότι συμφωνείτε με αυτούς.

  Σας εφιστούμε την προσοχή πως η ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων χρήσης από εσάς, τεκμαίρεται τόσο από την πλοήγησή σας στο footsteps.gr και από την εγγραφή σας στο newsletter μας, όσο και από την ολοκλήρωση της παραγγελίας σας και την καταχώρηση αυτής στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα.

  Σε περίπτωση διαφωνίας σας ή επιφυλάξεώς σας σχετικά με όρο ή όρους του παρόντος επικοινωνήστε μαζί μας πριν την ολοκλήρωση της παραγγελίας σας αποκλειστικά με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail).

  Το footsteps.gr διατηρεί το δικαίωμα μονομερούς τροποποίησης των όρων του παρόντος κατά την απόλυτη κρίση του στα πλαίσια των συναλλακτικών ηθών και των ορίων που θέτει ο νόμος. Οι τυχόν τροποποιήσεις θα ισχύουν από την ημερομηνία ανάρτησής τους στο footsteps.gr και θα διέπουν παραγγελίες που θα καταχωρηθούν μεταγενέστερα της αναρτήσεως.
  Η χρήση του παρόντος Δικτυακού τόπου από εσάς και οποιαδήποτε συναλλαγή σας στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα, γίνεται με δική σας αποκλειστικά ευθύνη.

  ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

  Οι πληροφορίες που παρέχονται από το footsteps.gr είναι πλήρεις, αληθείς, έγκυρες και επικαιροποιημένες, υπό την επιφύλαξη απρόβλεπτων τεχνικών ή τυπογραφικών λαθών ή και για λόγους ανωτέρας βίας.
  Καταβάλουμε κάθε προσπάθεια για την άμεση ενημέρωση του footsteps.gr σχετικά με την διαθεσιμότητα των εμπορευμάτων μας. Ωστόσο διατηρούμε ρητή επιφύλαξη αναφορικά με τη εγκυρότητα των διαθεσίμων στο ηλεκτρονικό κατάστημα ποσοτήτων και μεγεθών των προϊόντων, καθόσον ενδέχεται η ενημέρωση να πραγματοποιείται με μικρή καθυστέρηση από την μεταβολή τους.

  ΕΥΘΥΝΕΣ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΡΩΝ

  Αποκλειστική Ευθύνη Χρήστη/ Καταναλωτή.
  Είστε ο μόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος για τη νόμιμη χρήση του Δικτυακού τόπου και Ηλεκτρονικού καταστήματος και υποχρεούστε να απέχετε από κάθε παράνομη πράξη και καταχρηστική συμπεριφορά καθώς και από την υιοθέτηση παράνομων πρακτικών και πρακτικών αθέμιτου ανταγωνισμού.
  Ευθύνεστε αποκλειστικά για τη νομιμότητα και την ορθότητα των Πληροφοριών, Δεδομένων και στοιχείων που χορηγείτε στο footsteps.gr, τα οποία ουδεμία ευθύνη ή υποχρέωση έχουμε να ελέγξουμε, εκτός και αν αυτό μας επιβληθεί μετά από καταγγελία ή με επιταγή νόμου.

  Απαγορευμένες Χρήσεις
  Απαγορεύεται να χρησιμοποιείτε τον Δικτυακό τόπο και το ηλεκτρονικό κατάστημα footsteps.gr για αποστολή με οποιονδήποτε τρόπο, δημοσίευση, μετάδοση οποιουδήποτε περιεχομένου είναι παράνομο, απειλητικό, προσβλητικό, δυσφημιστικό, ανήθικο, χυδαίο, άσεμνο, ενισχύει ή εκφράζει φυλετικές, εθνικές ή άλλες διακρίσεις, δύναται να προκαλέσει βλάβες σε τρίτους με οποιονδήποτε τρόπο.

  Απαγορεύεται οποιαδήποτε ενέργεια ή παράληψή σας (α) παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τόσο του footsteps.gr όσο και τρίτων, (β) περιέχει ιούς ή άλλα λογισμικά τα οποία δύνανται να προκαλέσουν διακοπή, βλάβη, καταστροφή ή παρεμπόδιση της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή να προκαλέσουν βλάβη στη φήμη και την υπόληψη της επιχείρησής μας και των Συνεργατών της και των Συνδεδεμένων Εταιρειών ή/και των άλλων χρηστών /Μελών/ καταναλωτών, ή δύναται να παραβιάσει οποιοδήποτε προσωπικό ή άλλο δεδομένο των χρηστών/ μελών/ καταναλωτών του παρόντος Δικτυακού τόπου/ Ηλεκτρονικού Καταστήματος.

  Επιπλέον απαγορεύεται:
  (α) Οποιαδήποτε πρόσβαση ή απόπειρα πρόσβασης σε πληροφορίες και δεδομένα (συμπεριλαμβανομένων και των προσωπικών δεδομένων) που διακινούνται μέσω του Δικτυακού τόπου και για τα οποία δεν έχετε καμία εξουσιοδότηση ή εξουσία να χρησιμοποιήσετε.
  (β) Η πρόσβαση στο Ηλεκτρονικό μας κατάστημα με σκοπό τη δημιουργία ή παραγωγή προϊόντος ή υπηρεσίας που να ανταγωνίζεται τα δικά μας προϊόντα/ υπηρεσίες.
  (γ) Η διευκόλυνση με οποιονδήποτε τρόπο και με οποιαδήποτε μέσα τρίτων να αποκτήσουν πρόσβαση στα Δεδομένα που χορηγούνται στο footsteps.gr από τους πελάτες του.
  (δ) Οποιασδήποτε μορφής πειρατείας Λογισμικού, hacking ή/και υποκλοπής, αντιγραφής, αναλογικής/ψηφιακής εγγραφής και μηχανικής αναπαραγωγής, διανομής, μεταφοράς, downloading, μεταποίησης, μεταπώλησης, δημιουργίας παράγωγης εργασίας δεδομένων (συμπεριλαμβανομένων και των προσωπικών δεδομένων) και πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων και του περιεχομένου και υλικού (φωτογραφίες, γραφικά, κείμενα κτλ) του Δικτυακού τόπου.
  Ευθύνη footsteps.gr
  Ο παραγωγός κάθε προϊόντος το οποίο αγοράζετε ευθύνεται για κάθε ζημία που οφείλεται σε ελάττωμα του προϊόντος του. Κάθε συμφωνία περιορισμού ή απαλλαγής του παραγωγού από την ευθύνη του είναι άκυρη. Σε περίπτωση αμφιβολίας ως προς την ταυτότητα του παραγωγού ενός προϊόντος που προμηθευτήκατε από εμάς, παρακαλούμε ενημερώστε μας.

  Το footsteps.gr έχει απέναντι σας όλες τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στον Αστικό Κώδικα για τον πωλητή. Οι παραπάνω υποχρεώσεις παύουν όμως σε περίπτωση που το ελάττωμα έχει προκληθεί από εσάς, ή το προϊόν το οποίο επιστρέφεται φέρει βρωμιές, φθορές, εκδορές, τσακίσεις και γενικότερα δημιουργεί την εντύπωση ότι έχει υποστεί χρήση πέρα από την απαραίτητη για τη διαπίστωση της καταλληλότητάς του.
  Σε κάθε περίπτωση τα προϊόντα πρέπει να συνοδεύονται από τα απαραίτητα νομιμοποιητικά έγγραφα και τις αποδείξεις παραλαβής. Θα πρέπει να ασκήσετε τα ως άνω δικαιώματά σας εντός δεκατεσσάρων  (14) ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή των προϊόντων σας, η δε προθεσμία αυτή ξεκινάει από την επόμενη της παραλαβής και σε κάθε περίπτωση εντός αυτής θα πρέπει να μας έχετε επιστρέψει το προϊόν.

  Σε περίπτωση απώλειας του προϊόντος, έχετε το δικαίωμα να υπαναχωρήσετε της αγοράς του και να σας επιστρέψουμε τυχόν χρήματα που έχετε καταβάλλει για την αγορά του.

  Σε περίπτωση που σας έχουμε εκτελέσει λάθος την παραγγελία σας (λάθος προϊόν, τίμημα κτλ), οφείλετε να μας ενημερώσετε άμεσα.

  ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

  Όλο το περιεχόμενο του παρόντος Δικτυακού τόπου και Ηλεκτρονικού καταστήματος αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία του footsteps.gr και προστατεύεται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων και συνθηκών.
  Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, αναλογική / ψηφιακή εγγραφή και μηχανική αναπαραγωγή, διανομή, μεταφορά, downloading, μεταποίηση, μεταπώληση, μέρος ή του συνόλου του περιεχομένου το δικτυακού τόπο για κανέναν σκοπό, πλην της αυστηρά προσωπικής χρήσης.

  Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που αντιπροσωπεύουν το footsteps.gr είναι αποκλειστικά σήματα και διακριτικά γνωρίσματα της footsteps.gr ή/και του footsteps.gr ή/και των άνω τρίτων μερών και προστατεύονται από τους ελληνικούς, κοινοτικούς και διεθνείς νόμους περί εμπορικών σημάτων και βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας και αθεμίτου ανταγωνισμού.
  Σε κάθε περίπτωση η εμφάνισή και έκθεση τους στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους

  ΕΦΑΡΜΟΣΤΑΙΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

  Κάθε διαφορά που ενδεχομένως να προκύψει μεταξύ των συμβαλλομένων ερμηνεύεται σύμφωνα με τους ελληνικούς νόμους και υπάγεται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των καθ’ ύλη αρμοδίων δικαστηρίων της πόλεως των Αθηνών, στην δικαιοδοσία των οποίων τα μέρη υποβάλλονται από σήμερα οικειοθελώς.

 

 • ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ –ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
  Προκειμένου να ολοκληρωθεί η οποιαδήποτε παραγγελία σας μέσω του footsteps.gr, θα σας ζητηθεί η γνωστοποίηση σε εμάς κάποιων προσωπικών στοιχείων σας τα οποία θα πρέπει να καταχωρήσετε στην σχετική φόρμα. Κατά την πραγματοποίηση της παραγγελίας, θα σας ζητηθεί το πλήρες ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση αποστολής των προϊόντων, η διεύθυνση χρέωσης της παραγγελίας (σε περίπτωση που είναι διαφορετική από την διεύθυνση αποστολής), ο αριθμός ενός τηλεφώνου επικοινωνίας, η ηλεκτρονική σας διεύθυνση (e-mail) και, σε περιπτώσεις που η πληρωμή πραγματοποιείται μέσω πιστωτικής κάρτας, το σύστημα θα σας κατευθύνει σε ασφαλή σελίδα της συνεργαζόμενης με εμάς Τράπεζας όπου θα καταχωρείτε τον αριθμό, την ημερομηνία λήξεως της κάρτας και τον τριψήφιο κωδικό ασφαλείας.
  Σας πληροφορούμε πως η footsteps.gr και η συνεργαζόμενη με εμάς Τράπεζα χρησιμοποιεί το πρωτόκολλο SSL, για ασφαλείς online εμπορικές συναλλαγές. Με αυτόν τον τρόπο κρυπτογραφούνται όλες οι προσωπικές σας πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένου του αριθμού της πιστωτικής σας κάρτας, του ονόματος και της διευθύνσεώς σας, εξασφαλίζοντας με αυτόν τον τρόπο ακόμη μεγαλύτερο επίπεδο ασφάλειας.
  Όλα τα προσωπικά σας στοιχεία, τα οποία συλλέγονται μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής φόρμας του footsteps.gr είναι τα απολύτως απαραίτητα για την εξυπηρέτησή σας και η εγγραφή σας δηλώνει την πλήρη συγκατάθεσή σας.
  Επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα αυτά σύμφωνα με το άρθρο 7Α παρ. 1 (β) Ν. 2472/1997, με σκοπό την υλοποίηση της παραγγελίας που δόθηκε από τον πελάτη και με κανέναν τρόπο δεν θα αποκαλυφθούν, δημοσιοποιηθούν ή πωληθούν σε τρίτους, εκτός αν κινηθεί η διαδικασία που ορίζει η νομοθεσία για την άρση του απορρήτου (Ν. 2225/1994) ή τυχόν υποχρεώσεις που απορρέουν από την εθνική εφαρμογή της Οδηγίας 24/2006.

  ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΜΑΣ

  Η εγγραφή σας στο newsletter της επιχείρησής μας είναι προαιρετική και δεν αποτελεί υποχρεωτική διαδικασία για τη διενέργεια αγοράς από το Ηλεκτρονικό μας κατάστημα.
  Για την εγγραφή σας στην Υπηρεσία newsletter απαιτείται να εισάγεται το ονοματεπώνυμό σας και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου (e-mail) στο αντίστοιχο πεδίο στη σελίδα μας. Με την ολοκλήρωση της εγγραφής σας μας δίνετε τη ρητή σας συγκατάθεση να σας αποστέλλουμε ενημερωτικό και προωθητικό υλικό για τα προϊόντα μας, καθώς και συναφή διαφημιστικά μηνύματα.
 • ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ

Μετά την αποστολή του προϊόντος έχετε δικαίωμα υπαναχώρησης μόνο κατόπιν επικοινωνίας μαζί μας τηλεφωνικά ή μέσω επικοινωνίας στην επίσημη σελίδα της εταιρείας στο facebook. Μπορείτε να επιστρέψετε κάποιο προϊόν μέσα σε 14 ημέρες από την ημερομηνία παραλαβής του και να ζητήσετε την αντικατάστασή του με άλλο μέγεθος ή διαφορετικό προϊόν μόνο κατόπιν επικοινωνίας μαζί μας. Στην πρώτη αλλαγή δεν έχετε καμία επιβάρυνση, καθότι τα έξοδα επιστροφής και επαναποστολής επιβαρύνουν την εταιρεία. Στην περίπτωση επιστροφής προϊόντος από τον πελάτη, το οποίο έχει αλλοιωθεί, χρησιμοποιηθεί πέρα της δοκιμής ή τροποποιηθεί με οποιονδήποτε τρόπο, ο οποίος το καθιστά ακατάλληλο προς μεταγενέστερη πώληση, ανεξάρτητα αν βρίσκεται μέσα στο επιτρεπόμενο διάστημα υπαναχώρησης, η εταιρεία δεν κάνει δεκτή την επιστροφή, δεν θα επιστρέφει το ποσό ή μέρος αυτού και συνεπώς το έξοδα επιστροφής και επαναποστολής, θα επιβαρύνουν αποκλειστικά τον πελάτη.

Οι επιστροφές γίνονται δεκτές αποκλειστικά και μόνο στην έδρα της εταιρείας μας: Γ. Γεννηματά 88, Γλυφάδα 16561, Αθήνα. Για την επιστροφή προϊόντων υπάρχουν οι εξής επιλογές:


 • Επιστροφή χρημάτων: Επιστροφή των χρημάτων σας γίνεται σε διάστημα 30 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία που θα παραλάβουμε την επιστροφή σας στο λογαριασμό τραπέζης που θα μας υποδείξετε τηλεφωνικά ή μέσω επικοινωνίας στην επίσημη σελίδα της εταιρείας στο facebook. Προσοχή: Απαραίτητη προϋπόθεση είναι το προϊόν να βρίσκεται στην αρχική του συσκευασία και στην ίδια άριστη κατάσταση στην οποία το παραλάβατε μαζί με την απόδειξη λιανικής πώλησης και συμπεριλαμβανομένων των ειδικών σημάνσεων του προϊόντος.
  Τα έξοδα αποστολής όπως επίσης και τα έξοδα κατάθεσης στη τράπεζα για την επιστροφή του προϊόντος στην επιχείρηση, επιβαρύνουν τον πελάτη και θα αφαιρούνται από την πίστωση.

  Δεν πραγματοποιείται από την εταιρεία επιστροφή χρημάτων σε τσάντες, παρά μόνο αλλαγή με προϊόν ίσης ή μεγαλύτερης αξίας.


  Διευκρινίζεται ωστόσο ότι για να πάρετε πίσω τα χρήματά σας στην περίπτωση της υπαναχώρησης, θα πρέπει το προϊόν να βρίσκεται στην άριστη κατάσταση που παραλήφθηκε χωρίς φθορές και να είναι πλήρες, εντός της αρχικής συσκευασίας του και να συνοδεύονται από όλα τα σχετικά έγγραφα (απόδειξη λιανικής, συνοδευτικά προστατευτικά κλπ). Όλα τα υποδήματα πρέπει να δοκιμάζονται σε τάπητα για την αποφυγή φθορών. Η Footsteps ΔΕΝ παραλαμβάνει προϊόντα τα οποία επιστρέφονται κατά την υπαναχώρησή σας και τα οποία φέρουν βρομιές, φθορές, εκδορές, τσακίσεις και που γενικότερα δημιουργούν την εντύπωση ότι αυτά έχουν υποστεί χρήση πέρα από την απαραίτητη για τη διαπίστωση της καταλληλότητας αυτών. Διευκρινιστικά, η δοκιμή των υποδημάτων θα πρέπει να γίνεται σε μαλακό τάπητα ή κάτι παρόμοιο, διαφορετικά η Footsteps ΔΕΝ αποδέχεται υποδήματα τα οποία δίνουν οποιαδήποτε εντύπωση ότι δε δοκιμάστηκαν σε κάποιο χαλάκι ή πολύ μαλακή επιφάνεια. Επίσης, το προϊόν που επιστρέφεται θα πρέπει να συνοδεύεται και από όλα τα απαραίτητα παραστατικά που λάβατε με την παραλαβή του, διαφορετικά η Footsteps δεν παραλαμβάνει αυτά καθόσον συμφωνείτε ότι το δικαίωμα της υπαναχώρησης δεν έχει νομίμως ασκηθεί και σύμφωνα με τους όρους του παρόντος.
Liquid error: Could not find asset snippets/eu-cookie-banner-app.liquid